กลุ่มประกันสุขภาพ (2559)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<สิงหาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวทั้งหมด 

สิงหาคม 2558

28 สิงหาคม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อจัดทำแผนเงินบำรุงเพื่อการบริหารและแนวทางการจัดสรรงบลงทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 <<Download>>
20 สิงหาคม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <<Download>>โครงการพัฒนาฯ <<Download>>กำหนดการอบรม <<Download>>จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละจังหวัด  
  รุ่น1   เขต 1-4  <<Download>>  แบบสำรองห้องพัก
  รุ่น2   เขต 5-8  <<Download>>  แบบสำรองห้องพัก
  รุ่น3   เขต 9-12 <<Download>> แบบสำรองห้องพัก
 แบบตอบรับ<<Downoload>>     ส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

20 สิงหาคม  เรื่อง แจ้งการโอนเงินสนับสนุนตามโครงการบูรณาการข้อมูลระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน่วยบริการ <<Download>>
19 สิงหาคม   เรื่อง  การดำเนินงานโครงการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    เอกสารแนบ     <<DownloaD>>
13 สิงหาคม  รายงานการตรวจสอบคุณภาพทางการเงิน Q1/2558<<Download>>              Q2/2558<<Download>>
6 สิงหาคม  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 3/2558  <<Download>>

กรกฏาคม 2558

29 กรกฎาคม  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม จะดึงข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3/2558
20 กรกฏาคม  เอกสารการอบรมเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 <<Download>>
15 กรกฏาคม  กำหนดการอบรม โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของเขตสุขภาพที่ 1-12 <<Download>>
13 กรกฏาคม  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของเขตสุขภาพที่ 1-12 <<Download>>

19 มิถุนายน ตารางการคำนวณวิกฤติระดับ 7 <<Download>>
16 มิถุนายน  แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 3/2558 ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 
10 มิถุนายน  การคำนวณ Quick Method <<Download>>
8 มิถุนายน  Quick Method 2558Q2  <<Download>>
22 พฤษภาคม   ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 2/2558  <<Download>>
7 เมษาายน หนังสือที่ สธ 0209.02/ว70 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รายงานผลงานบริการ และจัดทำแผนผลการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการ<<Download>>
20 มีนาคม   Quick Method 2558Q1  <<Download>>
3 มีนาคม  แนวทางการบันทึกบัญชี(เพิ่มเติม) 2558 <<Download>>
มีนาคม   การจัดทำแผนประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย (Planfin) <<Download>>
6 กุมภาพันธ์  การจำแนกผังบัญชีภาคสุขภาพเพื่อคำนวณต้นทุนบริการ Quick Method ปี 2558 <<Download>>
25 กุมภาพันธ์  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 1/2557  <<Download>>
5 กุมภาพันธ์   คะแนนคุณภาพงบการเงินไตรมาส 4/2557 <<Download>>
3 กุมภาพันธ์  Quick Method 2557Q4  <<Download>>
14 กุมภาาพันธ์  การดึงข้อมูลเงินเดือนจ่ายตรง  <<Download>>
23 มกราคม  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 4/2557  <<Download>>การจำแนกต้นทุน LC MC CC 2557 <<Download>>

(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics